سید علاءالدین حسین (ع)

سید علائدین حسین (ع)

بقعه سید علاء الدین حسین که فرزند امام موسی کاظم و برادر شاهچراغ است و آنرا در شیراز آستانه، گویند، در محله بالاکفد واقع است. در چند سال اخیر جلو آنرا  فلکه ای وسيع احداث کرده و خیابا نهائی از آن متفرع ساخته اند.

مرحوم فرصت الدوله در آثار عجم نوشته است که :

بنابر آنچه فقير از تتبع یافتم این است که آن بزرگوار را درباغ «قتلغ» شهیدکردند و پس از مدنها آن باغ خراب شد وجزنلی باقی نماند. درزمان صفوبه مضجع آنحضرت را یافتند. میرزا علینامی از اهل مدینه که بشیر از آمده بود بنائی بر آن قیر گذارده واملاك وبسانين بسیاری بر بقعه آنحضرت وقف نمود. سلطان خلیل که از جانبشاه اسمعيل صفوی حاکم شیراز بوده بقعه را مرمتی نموده و بر عمارتش افزود و  تاریخ آن بالای سر درطرف اول نصب است بدینسان :

این بنا کز دولت سلطان خليل آمد پدید                سال تاریخش بجواز خير باقي والسلام

                                                                                                           ( ۹۲۳ ه.ق )

گنبدش را که از صدمه زلزله منهدم شده بود، مرحوم مشیرالملك( میرزا ابوالحسن خان) برها داشت و تمام ر و اق مطهر ر اقوام الملك (محمد رضاخان) آئینه کاری کرد واشعاری را جناب شوریده در تار بخش سروده که بیت آخرآن اینست:

                                                 منطق شوریده بهرسال تاریخش سرود

                                                 روی نه افلاک از این آئینه ها آئین گرفت     

 

 

حرم سید علائدین حسین (ع)

 

اشعار شوریده باخط نستعلیق بسیارخوب نوشته شده و در اطراف ضریح زیرشیشه نصب گردیده است.

در حال حاضر دو در برای ورودبحرم وجود دارد که سر در هر دو در سال ۳۸ ۱۳ ه.ش آئینه کاری شده و د وجفت در منبت کاری بر آنها نصب است. ازارة حرم رانا ارتفاع دومتر در سال ۱۳۴۵ه.ش سنگ مر مر نصب کرده اند.

علاوه بر آن بتازگی از محل نذورات یک در طلای بسیار نفيس که کار هنرمندان اصفهان است برای آن تهیه و نصب شده است.  اطراف این در قصیده است عالی که آقا جمال جمالی شاعر معاصر شیر از سروده و در زمینه میناکاری نوشته شده است دوبيت آخر آن که ماده تاریخ است چنین میباشد :

                       سال شمسی و هلالی کرد حسب الأمر فالی

                                                       ایندو مصرع را« جمالی»  ازره  اخلاص  عنوان

                       از کرم یزدان دری بگشاد بر ارباب ایمان

                                                     ۱۳۹۱ق  

                                                      گشت این باب حوائج بوسه گاه اهل عرفان

                                                                                        ۱۳۵۰شمسی                   

حرم مربع شکل است و بك شاه نشين دارد که قبر مطهردر ابتدای آن است. دیوارهای حرم وزیر گنبد آئینه کاری شده و درسانه   گنبد دور تا دور کتیبه است با خط ثلث بسیار عالی که سوره(( هل اتی )) را باقلم درشت برکاشی نوشته اند. طاق روی قبر نیز آئینه کاری شده است. فریم چوبی ومنبت کاری است وروی آنرا شیشه گرفته اند.

 

 

 

بقعه سید علائدین حسین (ع)

 

در سالهای اخیر گنبد آستانه که خیلی قطور وسنگین بود شکستگی پیدا کرد از اینرو در سال ۳۰ ۱۳ ه.ش از طرف اداره باستانشناسی برچیده شد و سپس با اسکلت آهنی دوباره آنرا ساختند. هم اکنون گنبد مزبور با کاشیهای معرق پوشیده شده ودور ساقه گنبد باكاشیهای رنگین گل و بته دار مزین گردیده است.

بتازگی در جلو درهای حرم رواقی ساخته اند که داخل و پیشانی آن کاشیکاری شده و در زاویه جنوب شرقی صحن، مسجدی و در زاویه جنوب غربی آن برجی که در آن ساعتی کار گذاشته اند، ساخته شده است.

 

 

 

سایر اماکن متبرکه شیراز

شاه چراغ             شاه میر علی ابن حمزه ( ع )