بازار روح الله

بازار روح الله

تاریخچه بازار :

بازار روح الله در گذشته به بازار مرغ معروف بوده و از قدیمی ترین بازار های سنتی شهر شیراز است که در هسته مرکزی شیراز قدیم قرار داشته و کسبه در آن به خرید و فروش مرغ مشغول بوده اند .

در قدیم بازار مرغ بیش از یک متر پایین تر از سطح خیابان و فضای درون آن تاریک تر از بازار های دیگر بوده است .

در اواخر دوران زندیه مراحل ساخت بازار به پایان میرسد و بعد از دوران زندیه طی یک حادثه آتش سوزی بزرگ در بازار سقف قسمت شمالی و شرقی بازار فرو می ریزد ، بعد ها قسمت هایی که فرو ریخته است را دوباره بازسازی میکنند که البته چون دسترسی به آن معماران قدیمی ممکن نبوده از طاق ضربی استفاده نمی کنند . این مکان تا اواخر دوره رضا شاه بازار مرغ بوده و بعد از دوران پهلوی دوم دیگر بازار بصورت سنتی در می آید و هرکدام از مغازه ها شروع به شغلی جدید می کنند و بازار مرغ از اینجا برچیده می شود ، و در اوایل انقلاب اسلامی به اسم بازار روح الله تغییر اسم پیدا می کند .

در ابتدا سطح این بازار ۱ متر و ۱۰ سانتیمتر پایین تر از سطح خیابان و کف آن نیز خاکی بوده است ، که به مرور زمان با خاکریزی های مکرر سطح کف بازار را بالاتر می آورند و به سطح خیابان می رسانند ، و در ابتدا کف بازار کاشی کاری می شود اما به مرور زمان کاشی ها فرسوده شده و در نهایت آسفالت می شود .

 

نمای داخلی بازار وکیل

بازار روح الله از یک طرف به خیابان لطفعلی خان زند می رسد و از طرف دیگر رو بروی سرای مشیر است .

 

بازار روح الله از طرف سرای مشیر

 

در کتاب آثار عجم نوشته فرصت الدوله درباره بازار مرغ  آمده است :

(( بازار مرغ ( سوق الطیر ) نزدیک بازار مسگران است در آن جماعتی زرگر و غیره می باشد و چند نفر از اهل صنعت دارد ( از جمله ) میرزا محمود ابن مرحوم غلام حسن بیک از فنون زرگری به کمال ها با خبر است و در این حرفه صاحب هنر ، گذشته از صنعت مذکوره از کمالات معنویه نیز بهره ها دارد و با اهل فضل و ادب روزگاری می گذراند ، برادر کهتر وی آقا محمد جعفر در دواتگری از مردمان هنری است و آقا حبیب الله نیز ایشان را برادر است و در صنعت مانند پدر . ))

 

سایر بازار های سنتی شهر شیراز :

بازار مسگرا          بازار نو            بازارچه فیل           بازار نو مشیر             بازار وکیل             بازار حاجی