راسته بازار سرای مشیر - شیراز
بازار فرعی سرای مشیر
موضوع فعالیت : فروش انواع صنایع دستی شیراز ( خاتم ، منبت کاری ، معرق ، نمدمالی .. )
تعداد تقریبی فروشگاه : ۱۰۰
آدرس : بازار وکیل - سرای مشیر